Europejskie Forum Prawa i Edukacji

Konferencja ETE

Konferencja ETE

Europejskie Trendy Edukacyjne ETE 2015

Europejskie Trendy Edukacyjne ETE 2015

Seminarium Europejskie Trendy Edukacyjne ETE 2015 – Zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się pozaformalnego i nieformalnego – 6 marca 2015 r., Warszawa

W nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym pojawił się nowy model kształcenia oparty na uznawalności efektów uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, w celu ułatwienia dostępu do studiów wyższych osobom dojrzałym. Wprowadzenie w życie tych założeń wymaga określenia szczegółowych warunków, zasad i trybu postępowania (procedur) uczelni, a także wyznaczenia zespołów odpowiedzialnych za ich wdrożenie i realizację. W trakcie Seminarium Europejskie Trendy Edukacyjne ETE 2015 jego uczestnicy mieli okazję zapoznać się z modelowymi sposobami potwierdzania efektów uczenia się oraz uzyskać informacje dotyczące przygotowania odpowiednich procedur i związanych z nimi aktów administracyjnych uczelni.


 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na pytania zadane przez Państwa w trakcie panelu dyskusyjnego, który miał miejsce podczas konferencji Europejskie Trendy Edukacyjne ETE 2015 otrzymaliśmy pismo, którego skan zamieszczamy poniżej.

Skan pisma – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


 

adobe-pdf-icon Harmonogram konferencji ETE 2015

adobe-pdf-icon Rola doradcy zawodowego w procedurze walidacji efektów uczenia się uzyskanych poza uczelnią, dr Michał Kwiatkowski, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

adobe-pdf-icon Uczelnia w roli integratora uczenia się przez całe życie. Koncepcja uznawania efektów wcześniejszego uczenia się, Anna Wroczyńska, Uniwersytet Warszawski

adobe-pdf-icon Ocena kosztochłonności związanej z RPL (weryfikowaniem efektów uczenia się pozaformalnego i nieformalnego), Dominik Bralczyk, Europejskie Forum Prawa i Edukacji

adobe-pdf-icon Potwierdzanie efektów uczenia się szansą dla uczelni niepublicznych w okresie niżu demograficznego, dr Grażyna Maniak, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu

adobe-pdf-icon Ocena efektów uczenia się – przykłady dobrych praktyk, dr Justyna Bugaj, Uniwersytet Jagielloński

adobe-pdf-icon Innowacyjny model ksztalcenia ideAGORA, Urszula Paczuska, Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa

Patronaty:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

znak podstawowy kolor_RGB

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego

logo-rada

Polska Akademia Nauk

pan

Polska Komisja Akredytacyjna

PKA-logo

Patronat medialny:

Logo FA_kolor

 

 

 

 

logo_bum

Podziel się:

Copyright © 2013 by Europejskie Forum Prawa i Edukacji. All right reserverd

Designed by Langano.pl