Europejskie Forum Prawa i Edukacji

Konferencja ETE

Konferencja ETE

Europejskie Trendy Edukacyjne ETE 2021

Europejskie Trendy Edukacyjne ETE 2021

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w konferencji Europejskie Trendy Edukacyjne – Nowe Perspektywy Nauczania na Odległość, która odbędzie się 24 marca br. w Warszawie.

Upowszechnienie nauczania na odległość oraz towarzyszący mu w ostatnim czasie rozwój narzędzi informatycznych zwróciły uwagę środowiska akademickiego zarówno na nowe metody i techniki kształcenia jak i na nowy tryb organizacji pracy nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych uczelni. Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczyło 55 mln zł dla uczelni publicznych oraz 10 mln zł dla uczelni niepublicznych na zakup narzędzi do nauczania zdalnego. Przyznane poszczególnym uczelniom środki będą mogły zostać przeznaczone na zakup narzędzi do nauczania w trybie zdalnym wykorzystywanych centralnie na poziomie uczelni (np. platforma informatyczna do zajęć online) lub na zakup narzędzi ułatwiających prowadzenie zajęć przez nauczycieli akademickich (np. kamery, laptopy, tablety). Jak podkreśla Ministerstwo Edukacji i Nauki, zakupiony sprzęt pozostanie własnością uczelni i będzie mógł być udostępniony jej pracownikom w celu usprawniania kształcenia w trybie online.

W związku z powyższym chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w konferencji i podjęcia dyskusji na temat kształcenia na odległość w następujących aspektach:

1. Prawnym, zarówno w kontekście najnowszych wytycznych ministerialnych jak i wymogu dostosowania wewnętrznych przepisów uczelni do nowych standardów.

2. Zastosowania narzędzi informatycznych umożliwiających pracę zdalną oraz zapewniających sprawną komunikację nauczyciela akademickiego ze studentem, w tym także ewaluację efektów kształcenia oraz możliwość tworzenia kompleksowych platform edukacyjnych czy integrację z narzędziami obecnie wykorzystywanymi na uczelni.

3. Założeń programowych, w kontekście konieczności stworzenia na uczelniach spójnych procedur i standardów nauczania zdalnego z zachowaniem najwyższych norm jakości kształcenia.

Mając na uwadze możliwości rozwoju, jakie przynosi uczelniom korzystanie z różnorodnych form edukacji na odległość, w tym możliwość podniesienia atrakcyjności jednostek akademickich poprzez zwiększenie jakości i dostępności prezentowanych treści, chcielibyśmy podkreślić jednoczesną potrzebę kontynuowania relacji mistrz – uczeń w odniesieniu do współczesnych standardów kształcenia.

Do udziału w wydarzeniu zaprosiliśmy wybitnych przedstawicieli polskiego środowiska akademickiego, których autorytet i doświadczenie pozwoli nam w najszerszy możliwy sposób zaprezentować ogół kwestii składających się na temat konferencji. Udział w wydarzeniu potwierdzili m. in.:

  • Prof. dr hab. Jerzy Bralczyk – Przewodniczący Rady Programowej Europejskiego Forum Prawa i Edukacji,
  • Prof. dr hab. Zbigniew Marciniak – Przewodniczący Rady Główniej Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
  • Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn – Przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej,
  • Prof. dr hab. Krzysztof Diks – Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Złotym Partnerem konferencji jest firma Huawei Polska. Ponadto elektroniczne narzędzia służące ocenianiu prac studenckich pod kątem ich oryginalności w trakcie prezentacji pt. „Supporting institutional academic integrity through use of technology” przedstawi Petya Lolova z firmy Turnitin, sposób efektywnego egzaminowania na odległość z wykorzystaniem rozwiązań Inspera na przykładzie doświadczeń Akademii Leona Koźmińskiego przedstawią Pani Anna Pałyga z Akademii Leona Koźmińskiego i Pani Anna Warda-Ritzen z PCG Academia, a Uczelniany ekosystem kształcenia hybrydowego z wykorzystaniem zintegrowanej platformy LMS Blackboard zaprezentuje Pan Paweł Morawski - Ambasador Marki Blackboard w Polsce.

Pozostając w przekonaniu, że zaproponowana przez nas tematyka może spotkać się z zainteresowaniem przedstawicieli środowiska akademickiego mających na co dzień do czynienia z platformami edukacyjnymi czy odpowiadających za nadzorowanie procesu kształcenia, zapraszamy do udziału w organizowanym przez nas wydarzeniu.

Formularz zgłoszeniowy

W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w konferencji, uprzejmie proszę o kontakt mailowy pod adresem kontakt@efpe.org.pl. Jednocześnie pragniemy poinformować, że w związku z trwającymi obecnie obostrzeniami konferencja została zaplanowana w trybie zdalnym.

Partnerzy:

HW_POS_CMYK_Horizontal-150ppi

 

 

 

PCGPOLSKA_ACADEMIA_tagline_r-01

 

 

inspera

 

 

Bb_wordmark_1C_blackcm_logo_400x125px_white

Podziel się:

Copyright © 2013 by Europejskie Forum Prawa i Edukacji. All right reserverd

Designed by Langano.pl