Europejskie Forum Prawa i Edukacji

Konferencja EFA

Konferencja EFA

Konferencja EFA 2018

Konferencja EFA 2018

W czwartek, 25 października 2018 r. w Pałacu Staszica przy ul. Nowy Świat 72 w Warszawie odbędzie się piąta edycja konferencji Europejskie Forum Antyplagiatowe. 

W trakcie tegorocznego spotkania poruszone zostaną następujące kwestie:

  • wdrożenie procedur antyplagiatowych – czy implementacja JSA będzie oznaczała wprowadzenie ustalonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jednolitych procedur na wszystkich uczelniach, czy na poszczególnych jednostkach będzie spoczywał obowiązek wypracowania odrębnych regulaminów,

 

  • sposób działania Jednolitego Systemu Antyplagiatowego – czy JSA będzie przesądzał o tym, czy badany dokument jest plagiatem, czy promotor będzie mógł za pośrednictwem JSA dotrzeć do oryginalnych dokumentów, z których zaczerpnięte zostały treści,

 

  • odpowiedzialność promotora za plagiat wykryty w studenckiej pracy dyplomowej – czy promotorzy będą mieli możliwość dopuszczenia do egzaminu dyplomowego autora pracy o wysokim współczynniku podobieństwa i jakie ewentualne konsekwencje będąsię z tym wiązały,

 

  • wytyczne Polskiej Komisji Akredytacyjnej dotyczące stosowania Jednolitego Systemu Antyplagiatowego na poszczególnych kierunkach – czy procedury stosowania JSA powinny być jednakowe we wszystkich jednostkach czy powinny różnić się w zależności od profilu uczelni czy kierunku studiów,

 

  • dostęp do Jednolitego Systemu Antyplagiatowego – czy pracownicy administracyjni będą upoważnieni do korzystania z JSA lub udzielania promotorom wsparcia w tym zakresie oraz jak czasochłonne będzie korzystanie z tego narzędzia,

 

  • przeszkolenie użytkowników – w jakim trybie pracownicy uczelni zostaną przeszkoleni z obsługi systemu i z interpretacji raportów z wynikiem badania oraz w jakim zakresie kursy obejmą pracowników naukowo-dydaktycznych a w jakim administracyjnych,

 

  • perspektywy dotyczące dalszego korzystania z komercyjnych systemów antyplagiatowych, które dotychczas zostały wdrożone na poszczególnych uczelniach – czy stosowanie podwójnej weryfikacji antyplagiatowej będzie uzasadnione w obliczu dostępu do darmowego Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z katalogiem konferencyjnym, który znajduje się tutaj. Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu prosimy o kontakt mailowy pod adresem efa@efpe.org.pl

Patron medialny:

nowe_logo_Forum_Akademickie 2016

Podziel się:

Copyright © 2013 by Europejskie Forum Prawa i Edukacji. All right reserverd

Designed by Langano.pl