Europejskie Forum Prawa i Edukacji

Konferencja EFA

Konferencja EFA

Konferencja EFA 2019

Konferencja EFA 2019

We wtorek, 29 października 2019 r. w Pałacu Staszica przy ul. Nowy Świat 72 w Warszawie odbyła się szósta edycja konferencji Europejskie Forum Antyplagiatowe. 

Konferencja miała na celu omówienie i podsumowanie pierwszego roku funkcjonowania Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA) na uczelniach. Podczas EFA 2019 omówione zostały najważniejsze problemy i wyzwania związane z wdrożeniem JSA, między innymi: 

• procedura antyplagiatowa – autonomia jednostek uczelnianych w tworzeniu regulaminów antyplagiatowych (w tym ustanawianiu standardów związanych z ocenianiem raportów z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego w kontekście generowanych przez niego współczynników procentowego rozmiaru podobieństwa), 

• postępowanie wyjaśniające i dyscyplinarne – skuteczność JSA w kontekście wykrywania przez promotorów plagiatów w pracach studenckich, 

• JSA jako wsparcie opiekuna pracy – odpowiedzialność promotora za plagiat w pracy dyplomowej studenta, 

• aktualne wytyczne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Polskiej Komisji Akredytacyjnej dotyczące stosowania JSA na poszczególnych poziomach i profilach kształcenia,

• przygotowanie użytkowników – podział ról i uprawnień w procedurze antyplagiatowej, konieczność prowadzenia szkoleń z obsługi JSA w kontekście ciągłego rozwoju systemu, 

• perspektywy doskonalenia JSA – potrzeby uczelni związane z rozbudową funkcji systemu oraz poszerzaniem zakresu referencyjnych baz danych, 

• możliwości usprawnienia procedury – integracja komercyjnych systemów obsługi studiów z JSA.

Udział w konferencji wzięli m. in. prof. dr hab. Zbigniew Marciniak – Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. dr hab. Krzysztof Diks – Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn - Przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej, a także dr Andrzej Kurkiewicz z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami prelegentów:

prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

dr Andrzej Kurkiewicz

dr Magdalena Waniewska-Bobin, Barbara Muszyńska

 

Podziel się:

Copyright © 2013 by Europejskie Forum Prawa i Edukacji. All right reserverd

Designed by Langano.pl