Europejskie Forum Prawa i Edukacji

O Forum

O Forum

Zespół

Zespół

IMG_7673Prof. dr hab. Jerzy Bralczyk – Inicjator, współzałożyciel i Przewodniczący Rady Programowej Europejskiego Forum Prawa i Edukacji. Językoznawca, polonista, specjalista w zakresie retoryki języka mediów, polityki i reklamy. Wykłada w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Wiceprzewodniczący Rady Języka Polskiego.


 

IMG_8000-2 zm.Dominik Bralczyk - Prezes Zarządu. Absolwent prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie prawa autorskiego, prasowego i wydawniczego (Instytut Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej UJ), doświadczenie zdobywał w naczelnych organach administracji publicznej (Kancelaria Sejmu) i wymiaru sprawiedliwości (Naczelny Sąd Administracyjny – Biuro Orzecznictwa) oraz w firmach sektora prywatnego (Agencja ABC Media, Wydawnictwo ISKRY). Autor publikacji, opinii i ekspertyz prawnych z zakresu ochrony własności intelektualnej i nieuczciwości naukowej od lat specjalizujący się w problematyce związanej ze szkolnictwem wyższym (w latach 2005 – 2010 asystent rektora i specjalista ds. prawnych Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP). Biegły sądowy z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.


IMG_7997-2 zm.Magdalena Rzodkiewicz – Dyrektor ds. badań i rozwoju. Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki. Swoje doświadczenie w dziennikarstwie zdobywała m.in. w redakcji internetowego wydania dziennika Polska The Times. Karierę zawodową związała z badaniami poświęconymi jakości kształcenia i ochronie własności intelektualnej przeprowadzanymi w ośrodkach akademickich. Realizuje projekty i szkolenia z zakresu kontroli oryginalności tekstów oraz tworzenia elektronicznych repozytoriów, opierając się na doświadczeniu zdobytym w Fundacji im. Augustina-Jeana Fresnela oraz w firmie Plagiat.pl.


IMG_7986Grzegorz Bunda – Dyrektor PR, Doradca Zarządu EFPE. Absolwent ATK w Warszawie (filozofia) i Podyplomowych Studiów Menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej. Karierę zawodową rozpoczął w Fundacji „Pomoc Społeczna SOS” Jacka Kuronia. Konsultant z zakresu marketingu i PR, pracował dla Wydawnictwa Bauer, Grupy ITI, Collegium Civitas i Plagiat.pl. Posiada doświadczenie m.in. w realizacji projektów związanych z budowaniem świadomości marki z wykorzystaniem różnych form mediów. Zainteresowania zawodowe i nie tylko: fotoblog (Okno na Plac Wilsona), wsparcie sprzedaży treści publikowanych w Internecie, PR produktowy, event marketing, media społecznościowe i mikroblogi (szczególnie – Facebook, Twitter i Pinterest) oraz aktywizacja środowisk lokalnych.


Sylwia Ćmiel

Sylwia Gwoździewicz – Prezes Fundacji Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka – Edukacja – Rozwój. Doktor nauk prawnych (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie), absolwentka menedżerskich studiów podyplomowych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi (Uniwersytet Warszawski) i menadżera innowacji (Szkoła Główna Handlowa). Dyrektor Instytutu Nauk Medycznych oraz Instytutu Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Warszawie. Posiada ponad 10 letni staż pracy jako pracownik naukowo-dydaktyczny. Przez 8 lat pełniła funkcję Kanclerza Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Mińsku Mazowieckim, przez wiele lat zajmowała stanowisko dyrektora w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie. Organizator i inicjator wielu konferencji naukowych w tym międzynarodowych z jednostkami naukowymi, jednostkami samorządu terytorialnego i sektorem biznesu na terenie województwa mazowieckiego m.in. „Samorząd powiatowy i gminny wobec potrzeb i oczekiwań społecznych” 2015 r. „Innowacyjność i konkurencyjność kluczem rozwoju gospodarczego oraz partnerstwa lokalnego powiatu mińskiego” w 2014 r., „Dylematy współczesnej administracji” w 2013 r. Koordynator „Pierwszego Forum Gospodarczego Powiatu Otwockiego” w 2013 r. Obecnie I zastępca redaktora naczelnego czasopisma naukowego pt. „International Journal of New Economics and Social Sciences”, recenzent uniwersyteckiego czasopisma naukowego pt. „Kortowski Przegląd Prawniczy” oraz członek rady naukowej zagranicznego czasopisma Ukraińskiej Akademii Technologicznej w Kijowie pt. „Public management”. Jest autorką i współautorką ponad 50 polskich i zagranicznych artykułów naukowych i monografii.


_MG_3984

Jacek Wasilewski - pracuje na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie zajmuje się retoryką i erystyką (wcześniej ten przedmiot prowadził tam Jerzy Bralczyk). Jest członkiem Komisji Żywego Słowa Rady Języka Polskiego. Napisał kilka książek, m.in. Retoryka Dominacji, Opowieści o Polsce – retoryka narracji, Prowadzeni słowami – retoryka motywacji w komunikacji publicznej, a także Baśnie wolnego rynku. Zajmuje się tym, jak działa język oraz storytellingiem. Prowadzi warsztaty LevelUP, na których trenuje z mówcami, jak ulepszyć swoje umiejętności i wykorzystać potencjał.

Podziel się:

Copyright © 2013 by Europejskie Forum Prawa i Edukacji. All right reserverd

Designed by Langano.pl