Europejskie Forum Prawa i Edukacji

Aktualności

Aktualności

Plany Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Plany Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

100 dni ministra Gowina w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego to wciąż więcej pytań niż odpowiedzi. Oto najistotniejsze kwestie:


1. Przygotowanie nowej ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym

W lutym Jarosław Gowin ogłosił rozpoczęcie konkursu na założenia do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. – Wzorem dla takiego rozwiązania były podobno działania duńskiego rządu w latach 90.
Plany zakładają zaprezentowanie pełnego tekstu ustawy w 2019 roku. Na jesień 2017 roku zaplanowano pierwszy Narodowy Kongres Nauki. – Jego misją będzie wypracowanie postulatów reform. Wynika z tego, że jej założenia będą wypracowywane latami skoro nie ma jeszcze nawet postulatów.

2. Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Zapowiedziano zwiększenie finansowania humanistyki o 20 mln zł. Oprócz tego zmieniona została formuła Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, w którym działać będą teraz dwa moduły: Dziedzictwo narodowe i Uniwersalia. Środki przeznaczone na część Rozwój zostaną przeniesione do Narodowego Centrum Nauki, które opracuje program małych grantów.

3. Polska Komisja Akredytacyjna

Jej rola zostanie zmieniona – Projekt rozporządzenia jest już podobno gotowy. Ogranicza on m.in. ocenę formalną PKA.

4. Innowacyjność

MNiSW przygotowuje ustawę o innowacyjności, która ma umożliwić szybkie prowadzenie zmian proponowanych przez przedsiębiorców i naukowców. W projekcie znajdują się zapisy dotyczące nowego sposobu ustalania kosztów kwalifikowanych, wydłużenie okresu możliwości odliczenia kosztów działalności B+R, oraz wsparcie dla start-upów

5. Deregulacja

W planach Ministerstwa jest odbiurokratyzowanie szkolnictwa wyższego. Kończą się prace nad opracowywaniem Pakietu deregulacyjnego – część propozycji zebranych podczas konsultacji wejdzie w życie już od nowego roku akademickiego.

Zapowiedzi brzmią interesująco, tylko kiedy doczekamy konkretów?

Podziel się:

Copyright © 2013 by Europejskie Forum Prawa i Edukacji. All right reserverd

Designed by Langano.pl