Europejskie Forum Prawa i Edukacji

Aktualności

Aktualności

Forum Humanistyki Polskiej

Forum Humanistyki Polskiej

31 stycznia 2017 r. w Pałacu Staszica w Warszawie odbyła się konferencja Forum Humanistyki Polskiej. Udział w tym wydarzeniu wzięły władze rektorskie i dziekańskie polskich uczelni, pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni uczelni i instytutów, a także inne zainteresowane przedmiotową tematyką osoby. 

Konferencja miała na celu przede wszystkim przekazanie zgromadzonym uczestnikom informacji na temat aktualnych konkursów na dofinansowanie rozwoju nauk humanistycznych, a także przedstawienie harmonogramu konkursów na rok 2017 oraz sposobów aplikowania o fundusze. Poza kwestiami związanymi z finansowaniem polskiej humanistyki, w trakcie konferencji poruszone zostały również takie tematy jak jakość kształcenia na kierunkach humanistycznych, znaczenie humanistyki w zwiększaniu innowacyjności czy szanse humanistów na rynku pracy. 

W trakcie konferencji wystąpili między innymi:
- Prof. dr hab. Aleksander Bobko – Sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
- Prof. dr hab. Jerzy Bralczyk – Przewodniczący Rady Programowej Europejskiego Forum Prawa i Edukacji,
- Prof. dr hab. Krzysztof Diks – Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
- Prof. dr hab. Andrzej Markowski – Przewodniczący Rady Języka Polskiego,
- Prof. dr hab. Włodzimierz Gruszczyński – Uniwersytet SWPS, 
- Prof. dr hab. Maria Lewicka – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
- Prof. dr hab. Janusz Danecki – Ekspert Zespołu Nauk Humanistycznych Polskiej Komisji Akredytacyjnej, 
- Prof. dr hab. Zbigniew Marciniak – Wiceprzewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Forum Humanistyki Polskiej – harmonogram

Patronat:

znak pionowy kolor_RGB

 

Podziel się:

Copyright © 2013 by Europejskie Forum Prawa i Edukacji. All right reserverd

Designed by Langano.pl