Europejskie Forum Prawa i Edukacji

Aktualności

Aktualności

Seminarium Polskie Forum Antyplagiatowe PFA 2019

Seminarium Polskie Forum Antyplagiatowe PFA 2019

W poniedziałek, 29 kwietnia 2019 r. w Pałacu Staszica przy ul. Nowy Świat 72 w Warszawie odbyło się seminarium Polskie Forum Antyplagiatowe PFA 2019. 

Podczas seminarium omówione zostały w szczególności poniższe kwestie:
- administrowanie Jednolitym Systemem Antyplagiatowym – zasady określania długości fraz oraz alarmujących wartości współczynników podobieństwa
- wzorcowe procedury antyplagiatowe w JSA,
- procedury na uczelniach posiadających integrację JSA z innymi systemami informatycznymi,
- analiza raportu z badania antyplagiatowego. 

W seminarium udział wzięli:
- Prof. dr hab. Jerzy Bralczyk – Przewodniczący Rady Programowej Europejskiego Forum Prawa i Edukacji,
- Prof. dr hab. Zbigniew Marciniak – Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
- Dominik Bralczyk – Prezes Zarządu Europejskiego Forum Prawa i Edukacji,
- Dr Marek Kozłowski, dr Magdalena Waniewska-Bobin, Barbara Muszyńska, Małgorzata Wartacz – Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy

Serdecznie zapraszamy do pobrania prezentacji:

PFA – materiały dla uczestników

Podziel się:

Copyright © 2013 by Europejskie Forum Prawa i Edukacji. All right reserverd

Designed by Langano.pl