Europejskie Forum Prawa i Edukacji

Szkolenia

Szkolenia

Administrowanie procesem dydaktycznym zorientowanym na jakość kształcenia

Administrowanie procesem dydaktycznym zorientowanym na jakość kształcenia

Szkolenie skierowane do pracowników administracji uczelnianej, członków uczelnianych zespołów ds. jakości kształcenia oraz władz dziekańskich.

Program szkolenia:

1. Pracownik dziekanatu – Front Office Uczelni

a) Zadania i obszary działalności pracownika dziekanatu

b) Dziekanat jako element systemu zarządzania jakością kształcenia

2. Utrzymywanie profesjonalnej relacji ze studentem

a) Komunikacja werbalna i pozawerbalna

b) Techniki i narzędzia obsługi klienta

c) Reagowanie w sytuacjach trudnych i niestandardowych

d) Identyfikacja potrzeb warunkiem skutecznej obsługi

e) Tworzenie pozytywnego wizerunku i budowanie relacji ze studentem

3. Efektywne administrowanie procesem dydaktycznym zorientowanym na jakość kształcenia

a) Planowanie

b) Organizowanie

c) Kierowanie/motywowanie

d) Kontrolowanie

4. Wprowadzanie usprawnień dla pracowników dziekanatów

a) Warsztaty

b) Case study

Korzyści dla uczestników szkolenia:

1. Uzyskanie informacji w zakresie możliwości podniesienia jakości kształcenia poprzez wzmocnienie potencjału zasobów ludzkich oraz kształtowanie kultury jakości i postaw projakościowych wśród pracowników administracji uczelnianej zaangażowanych w proces zapewnienia jakości kształcenia

2. Otrzymanie kompletu materiałów szkoleniowych

3. Certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia

W celu dokonania zgłoszenia prosimy o kontakt.

Podziel się:

Copyright © 2013 by Europejskie Forum Prawa i Edukacji. All right reserverd

Designed by Langano.pl