Europejskie Forum Prawa i Edukacji

Szkolenia

Szkolenia

Jakość kształcenia - tryb i forma ewaluacji efektów kształcenia na uczelni w kontekście założeń ustawowych

Jakość kształcenia - tryb i forma ewaluacji efektów kształcenia na uczelni w kontekście założeń ustawowych

Program szkolenia:

1. Formalne aspekty systemów jakości kształcenia

a) Definiowanie jakości kształcenia

b) Nadawanie celów procesom edukacyjno-społecznym

2. Modele zapewniania jakości kształcenia – rozwiązania na gruncie polskim i europejskim

a) Model europejskiego szkolnictwa wyższego 

- Proces boloński i Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego (EOSW)

- Europejskie Ramy Kwalifikacji

b) Polskie szkolnictwo wyższe

- Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym

- Krajowe Ramy Kwalifikacji

3. Niestandardowe rozwiązania związane z zapewnianiem jakości kształcenia

4. Rankingi uczelni wyższych

a) Rankingi polskie

b) Rankingi zagraniczne

5. Przegląd metod i narzędzi służących zapewnianiu jakości kształcenia

a) Wewnętrzne standardy zapewniania jakości kształcenia

b) Standardy zewnętrznego zapewniania jakości kształcenia

6. Pozyskiwanie partnerów z otoczenia społeczno-gospodarczego

a) Korzyści dla uczelni

b) Motywy podejmowania współpracy przez firmy

7. Przykłady dobrych praktyk realizowanych na polskich uczelniach

8. Przykłady dobrych praktyk realizowanych na zagranicznych uczelniach

9. Rozwiązania modelowe w zakresie jakości kształcenia – warsztaty typu „case studies”.

 

Korzyści dla uczestników szkolenia:

1. Uzyskanie szczegółowych informacji związanych z opracowywaniem i wdrażaniem modelowych rozwiązań w zakresie jakości kształcenia oraz systemów zarządzania jakością w administracji uczelnianej.

2. Przegląd najskuteczniejszych metod ewaluacji wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia oraz doskonalenia funkcjonujących rozwiązań.

3. Otrzymanie kompletu materiałów szkoleniowych.

4. Certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

W celu dokonania zgłoszenia prosimy o kontakt.

Podziel się:

Copyright © 2013 by Europejskie Forum Prawa i Edukacji. All right reserverd

Designed by Langano.pl