Europejskie Forum Prawa i Edukacji

Szkolenia

Szkolenia

Weryfikacja efektów kształcenia. Zasady, metody, dokumentacja. Potwierdzanie efektów uczenia się pozaformalnego i nieformalnego.

Weryfikacja efektów kształcenia. Zasady, metody, dokumentacja. Potwierdzanie efektów uczenia się pozaformalnego i nieformalnego.

Program szkolenia:

1. Modernizacja europejskiego szkolnictwa wyższego

2. Definiowanie kwalifikacji

3. Efekty kształcenia

a) Definiowanie

b) Realizacja programów kształcenia

c) Weryfikacja

4. Metody weryfikacji efektów kształcenia

5. Kompetencje personalne i społeczne

6. Efekty kształcenia w profilu ogólnoakademickim i praktycznym

7. Potwierdzanie efektów uczenia się pozaformalnego i nieformalnego zgodnie z nowelizacją ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym

Korzyści dla uczestników szkolenia:

1. Rozwinięcie kompetencji zawodowych w zakresie definiowania i ewaluacji efektów kształcenia

2. Zapoznanie uczestników z wymaganiami stawianymi uczelniom w związku z  potwierdzaniem efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego, jak również z możliwościami przygotowania i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w obszarze uznawalności

3. Otrzymanie kompletu materiałów szkoleniowych obejmujących m.in. wzory dokumentów

4. Certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia

 

W celu dokonania zgłoszenia prosimy o kontakt.

 

Podziel się:

Copyright © 2013 by Europejskie Forum Prawa i Edukacji. All right reserverd

Designed by Langano.pl