Europejskie Forum Prawa i Edukacji

Audyt antyplagiatowy

Audyt antyplagiatowy

Audyt antyplagiatowy

Audyt antyplagiatowy

Program audytu procedur antyplagiatowych kierujemy do wiodących jednostek naukowo-dydaktycznych, dbających o najwyższe standardy jakości kształcenia.

Audyt polega na weryfikacji wdrożonych procedur związanych z ochroną własności intelektualnej, a w szczególności systemów antyplagiatowych jako narzędzi elektronicznych wspomagających prowadzenie procesu dydaktycznego. Analizie podlega zespół procedur wewnętrznych, ustalonych w dokumentacji administracyjnej uczelni, a jego celem jest optymalizacja efektów kształcenia, zgodnie z założeniami ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Ponadto realizacja przez uczelnię uwag i wniosków zawartych w raporcie audytowym, przygotowanym przez naszych ekspertów, umożliwi spełnienie kryteriów kontroli dokonywanej przez jednostki nadzorujące proces edukacyjny (MNiSW, PKA, NIK).

Zachęcamy do zapoznania się z katalogiem.


 

Ponadto oferujemy doradztwo prawne w następującym zakresie: 

1. Regulacje prawno-autorskie w szkolnictwie wyższym:

• tworzenie regulaminów zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej,

• opracowywanie zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.


 

2. Ochrona własności intelektualnej w aktach administracyjno-prawnych uczelni:

• tworzenie i aktualizacja procedur postępowania administracyjnego i dyscyplinarnego (w tym m.in. statutów i regulaminów studiów),

• opracowywanie wzorów dokumentacji (uchwał, zarządzeń, postanowień i decyzji) organów administracyjnych uczelni,

• ustalanie konsekwencji prawnych plagiatu studenckiego i naukowego.


 

3. Tworzenie regulacji, metod i analiz obejmujących:

• jakość kształcenia,

• realizację efektów nauczania i innowacyjność,

• zapotrzebowanie edukacyjne na rynku pracy.


 

W celu uzyskania szczegółowej oferty prosimy o kontakt.

Podziel się:

Copyright © 2013 by Europejskie Forum Prawa i Edukacji. All right reserverd

Designed by Langano.pl