Europejskie Forum Prawa i Edukacji

Ekspertyzy

Ekspertyzy

Ekspertyzy

Ekspertyzy

Wykonujemy analizy i ekspertyzy dla organów wymiaru sprawiedliwości i administracji publicznej, a także na zamówienie firm i osób prywatnych.


Prof. dr hab. Jerzy Bralczyk:

  • kwestie językowe (m.in. semantyka, frazeologia, stylistyka, etymologia, onomastyka – prawo do używania nazw i cytowania),
  • teksty reklamowe (m.in. kwestie dyskredytacji, wprowadzania w błąd, wywoływania niepożądanych skojarzeń, ocena językowa reklamy w kontekście ochrony prawnej),
  • media i komunikacja (m.in. nadużycia znaczeniowe, możliwość interpretacji i nadinterpretacji i kwestie językowego naruszania dóbr osobistych).

 


mgr Dominik Bralczyk (biegły sądowy):

  • ochrona własności intelektualnej (przetwarzanie utworu na nośnikach cyfrowych, elektroniczne biblioteki i archiwa dokumentów, prawo cytatu, utwory zależne, podział praw między współautorów),
  • prawo autorskie (dozwolony użytek, inspiracja a przywłaszczenie praw do utworu, utwory audiowizualne i komputerowe),
  • prawo o szkolnictwie wyższym (postępowania dyscyplinarne i administracyjne, plagiaty prac studenckich i naukowych, komercjalizacja wyniku naukowego, regulacje i procedury uczelniane).

 

 

 

Podziel się:

Copyright © 2013 by Europejskie Forum Prawa i Edukacji. All right reserverd

Designed by Langano.pl