Europejskie Forum Prawa i Edukacji

Fundacja MII

Fundacja MII

Fundacja MII

Fundacja MII

W związku z realizowaną polityką mającą na celu rozwijanie i propagowanie kultury jakości w szkolnictwie wyższym, a także w związku z rozwinięciem współpracy z czołowymi ośrodkami akademickimi w europejskim obszarze edukacyjnym, Europejskie Forum Prawa i Edukacji powołało Fundację Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka – Edukacja – Rozwój.


 

Celem Fundacji Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka – Edukacja – Rozwój jest inicjowanie i wspomaganie współpracy badawczo-rozwojowej podmiotów gospodarczych z ośrodkami naukowymi, badawczymi i edukacyjnymi w kraju i za granicą oraz promowanie krajowego dorobku w dziedzinie inteligentnego rozwoju  w tym  innowacyjno–wdrożeniowych i nowatorskich rozwiązań w nauce i edukacji na forum międzynarodowym.

Fundacja w realizacji swoich celów statutowych prowadzi współpracę krajową i międzynarodową z władzami rządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami prywatnymi i publicznymi sektorów edukacji, sektorów gospodarczych i organizacji pozarządowych. Prowadzi działalność badawczą, rozwojową, analityczną i ekspercką i w tym zakresie podejmuje działania promocyjne, wydawnicze i informacyjne oraz organizuje konferencje, debaty, fora gospodarcze oraz kursy, wykłady, szkolenia specjalistyczne oraz konferencje. Fundacja wspiera współpracę międzynarodową poprzez działalność wydawniczą międzynarodowego czasopisma naukowego pt. „Interanational Journal of New Economics and Social Sciences” https://instytutinnowacji.edu.pl

 

Podziel się:

Copyright © 2013 by Europejskie Forum Prawa i Edukacji. All right reserverd

Designed by Langano.pl