Europejskie Forum Prawa i Edukacji

Szkolenia

Szkolenia

Szkolenia

Szkolenia

5 magicznych formuł językowych, czyli co robić, żeby działać językiem bez wysiłku.

Niektórym wystarczy powiedzieć parę słów, by ludzie chętnie spełniali ich prośby. Innym udaje się to rzadko albo nawet nigdy. Można winić z


Jak chwalić innych i motywować. I dlaczego w języku polskim łatwiej narzekać.

Kiedy zadaję pytanie słuchaczom, kiedy byli ostatnio chwaleni, zapada cisza. Trudno sięgnąć pamięcią. Niektórym chwalenie wychodzi na opak –


Jak opowiadać o danych, żeby być zrozumiałym, wiarygodnym i przekonującym?

Wykresy, słupki, krzywe, i tabele przestawne.  Dane nas otaczają i dzięki nim wiemy, jakie podejmować decyzje. Jednak jeśli ktoś nie siedzi w


Weryfikacja efektów kształcenia. Zasady, metody, dokumentacja. Potwierdzanie efektów uczenia się pozaformalnego i nieformalnego.

Szkolenie skierowane do pracowników naukowo-dydaktycznych oraz administracyjnych, a także dla pracowników zaangażowanych w proces jakości kształcenia


Administrowanie procesem dydaktycznym zorientowanym na jakość kształcenia

Szkolenie skierowane do pracowników administracji uczelnianej, członków uczelnianych zespołów ds. jakości kształcenia oraz władz dziekańskich


Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów i doktorantów

Szkolenie skierowane do rzeczników dyscyplinarnych i członków komisji dyscyplinarnych.


Jakość kształcenia - tryb i forma ewaluacji efektów kształcenia na uczelni w kontekście założeń ustawowych

Szkolenie skierowane do członków uczelnianych zespołów ds. jakości kształcenia, pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych uczelni.


Utwór naukowy jako przedmiot prawa autorskiego - prawa autorskie na uczelni

Szkolenie skierowane do pracowników działów prawnych, pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych oraz doktorantów.


Podziel się:

Copyright © 2013 by Europejskie Forum Prawa i Edukacji. All right reserverd

Designed by Langano.pl