Europejskie Forum Prawa i Edukacji

Szkolenia

Szkolenia

Szkolenia

Szkolenia

Weryfikacja efektów kształcenia. Zasady, metody, dokumentacja. Potwierdzanie efektów uczenia się pozaformalnego i nieformalnego.

Szkolenie skierowane do pracowników naukowo-dydaktycznych oraz administracyjnych, a także dla pracowników zaangażowanych w proces jakości kształcenia


Administrowanie procesem dydaktycznym zorientowanym na jakość kształcenia

Szkolenie skierowane do pracowników administracji uczelnianej, członków uczelnianych zespołów ds. jakości kształcenia oraz władz dziekańskich


Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów i doktorantów

Szkolenie skierowane do rzeczników dyscyplinarnych i członków komisji dyscyplinarnych.


Jakość kształcenia - tryb i forma ewaluacji efektów kształcenia na uczelni w kontekście założeń ustawowych

Szkolenie skierowane do członków uczelnianych zespołów ds. jakości kształcenia, pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych uczelni.


Utwór naukowy jako przedmiot prawa autorskiego - prawa autorskie na uczelni

Szkolenie skierowane do pracowników działów prawnych, pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych oraz doktorantów.


Podziel się:

Copyright © 2013 by Europejskie Forum Prawa i Edukacji. All right reserverd

Designed by Langano.pl